TreeStories 2019

Artikkel 2# ¤¤¤ TreeStories ¤¤¤ Langfredag, påsken 2019

Hva finnes i skogen- mellom trærne- i den norske folkesjela?

Hvilke tilknytning har vi mennesker til trær og skog? Forvaltning av trær og skog i inn og utmark, by og park- er stadig i forandring. Hvilke historier, verdier og kunnskap ligger til grunn for valgene vi tar?

Høyt der oppe svever de lekne mesterflyverne, Apus apus (Norsk: Tårnseiler. Eng, Common Swift). De ligger og seiler på vinden over Afrika, Skagerak og Nordsjøen. Lukten av jord og honning møter dem på veien mot nord. Der nede i skogen stiger sevjen i trærne etter en lang vinter. Røttene trykker vann, næring og sukker opp gjennom ledningsvevet. Hele Norge våkner til live ved at enorme mengder varmt vann fra syd- atlanter `n stryker opp langs kysten gjennom Norskehavet. Dønningene bruser blant holmer og skjær. Havet er mektig, det gir, tar, og knytter sterke bånd mellom mennesker og natur.  

Noen av fuglene fortsetter over Nordsjøen- mot Norge. Over Norskehavet snapper de i seg flyvende edderkopper som tok av fra en skoglund langt der nede. Tårnseilerne, er meget tilpasningsdyktige i motsetning til mange artsfrender. Selv om de aldri lander på bakken, har de tilpasset seg menneskenes levesteder og levemåter. Gjennom årtusener har de knyttet kulturelle bånd til mennesker.

Norskekysten er dannet av isbreer som har erodert bort grunnfjellet og dannet utallige daler, fjorder og den karakteristiske skjærgården som ligger beskyttende mot havet langs det meste av fastlandets kystlinje. Det er bare enkelte kortere og lengre strekninger hvor fastlandet ligger ut mot åpent hav: Lindesnes, Lista, Jæren, Stad, Hustadvika, Folda (Trøndelag) og langs Varangerhalvøya.

Siden den norske kysten består av mange dype fjorder, og tusenvis av øyer og viker, har en regnet ut at norskekysten er over 25 000 kilometer lang. Mye av rikdommen i Norge er knyttet til den lange kystlinjen, for eksempel: oljevirksomhet, sjøtransport, fiske, fiskeoppdrett og kystskogbruk.

Trærne i Norge har ganske nøyaktig oversteget 10 000 000 000 i antall, og kun 3 % av trærne er over 160 år. Sammen utgjør skogen og trærne en viktig del av et stor økosystem. Trærne og skogen er bolig om mat for over 20 000 uerstattelige arter i Norsk natur.

Vern av skog og trær er viktig for å ta vare på dette mangfoldet. I dag har vi 4891 kvadratkilometer vernet skog i Norge, noe som utgjør fire prosent av det totale skogarealet. Om man spør økologer og biologer, er dette for lite ihht å ivareta viktige biotoper i norsk skog. Det er mange arter som er utrydningstruet. Og den største utfordringen er at folk flest har for mye annet å tenke på enn natur, og regjeringen er mest opptatt med å smøre de store økonomiske hjulene til norsk økonomi. Nær tre prosent (2,9 prosent) av produktiv skog i Norge er vernet, mens nærmere sju prosent (6,7 prosent) av den uproduktive skogen er vernet.

Visjon

Den Norske skogen skal være et unikt område for læring, opplevelse og deltakelse gjennom å kombinere bærekraftig utnyttelse av natur og ivaretakelse av historisk arv.

Hovedmål pilotprosjekt

Når Tårnseileren seiler inn over Norge, kaster seilbåten, ApusApus, loss i mai. Målet med seilasen er; med tekst, film og fotografi, samle materiale, dokumentere historier om trær, skog og mennesker.

Begrunnelse

Forprosjektet vil legge til rette for verdiskaping ved å bringe sammen aktører i et samarbeid om å søke, finne og formidle historier og kunnskap langs med kysten av Norge. I 2019 vil prosjektet formidle historier og kunnskap med kortere filmer og artikler. For senere å sammenfatte materialet og lage film og bok.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *